Costa dos Arrieiros

Pepe Penas lembra Dorvisou, terra..muiños..

Archive for 26 Marzo 2005

VAQUEIRO

Posted by pepe penas o Marzo 26, 2005

luis_vacas.jpg
Falamos doutros tempos, España era Una, Grande y Libre… eran anos de non ter….. por non ter nin tan siquera se tiña liberdade, somentes os paxariños andaban ceibes porque podían voar. A cotío os nenos das aldeas tiñan o traballo de coidar as vacas namentres pacían, polo visto non se podía ir a escola todolos días…. había que manter o gando… a escola xa se iria…. amais tampouco era boa cousa que a xente aprendera moito. O meu tío Luis perdeu moitas horas de escola … coma moitos paisanos nosos tivo que ir polo mundo…. andando por ese mundo adiante decatouse de que a escola e mais él pouco andiveran xuntos. Rouboulle moitas horas o sono… encheu a cabeza de cousas que non sabía… das vacas lembrarase se anda por Internet e atopa este post…
Versión en castellano
Vaquero
Hablamos de otros tiempos, España era Una, Grande y Libre…eran años de esasez…,por no tener ni siquiera se tenía libertad; sólo los pájaros andaban libres porque podían volar. A diario los niños de las aldeas tenían el trabajo de cuidar las vacas mientras pacían, al parecer no se podía ir a la escuela todos los días….había que darle de comer al ganado…a la escuela ya se iría…además tampoco era bueno que la gente aprendiera mucho. Mi tío Luís perdió muchas horas de escuela…al igual que muchos paisanos nuestros tuvo que ir por el mundo…recorriendo ese mundo se dió cuenta de que la escuela y él anduvieran poco juntos. Le robó muchas horas al sueño…llenó la cabeza de cosas que no sabía….de las vacas se acordará si anda por Internet y encuentra este post…

Posted in As fotos falan | 1 Comment »