Costa dos Arrieiros

Pepe Penas lembra Dorvisou, terra..muiños..

Archive for 14 Abril 2005

CATRO XERACIONS

Posted by pepe penas o Abril 14, 2005

4xeneracions.jpg
Foto na que se ven catro xeracións dos meus devanceiros. Diante  está a miña tataravoa Xoana, a súa dereita está o meu pai e a súa esquerda o meu tio Xosé. Detrás está o meu bisavó Cándido, meu avó Ramón ( co meu tío Armindo no colo ), miña avoa Ramona, e miña bisavoa Doores. As mozas que están a dereita do meu bisavó son María e Xosefa, irmáns da miña avoa Ramona. A esta foto teñolle moito agarimo….agora que a estou ollando decátome de que o meu pai non foi sempre un home grande…antes de que eu o coñecera tamén foi neno coma min..

Versión en castellano
Cuatro generaciones

Foto en la que se ven cuatro generaciones de mis antepasados. Delante está mi tatarabuela Juana, a su derecha está mi padre y a su izquierda mi tío José. Detrás está mi bisabuelo Cándido, mi abuelo Ramón ( con mi tío Armindo en brazos ), mi abuela Ramona y mi bisabuela Dolores. Las mujeres que están a la derecha de mi bisabuelo son María y Josefa, hermanas de mi abulela Ramona. A esta foto le tengo mucho cariño…ahora que la estoy viendo me doy cuenta de que mi padre no fue siempre un hombre grande…..antes de que lo conociera también fué niño como yo……

Posted in As fotos falan | 2 Comments »